nazi-trash.png

Důležité upozornění k výrobkům obsahujícím symboliku nacistického Německa

Výrobky obsahující vojenskou symboliku nacistického Německa jsou určeny výhradně pro filmové a divadelní účely, pro potřeby muzeí, k výzkumu, vzdělávání, pro potřeby klubů vojenské historie a seriózní sběratele. Rozhodně neslouží k propagaci extremistických hnutí a ideologií, jenž vedou k potlačení lidských práv a svobod jednotlivce či skupiny obyvatel. REENACTOR.cz se od extrémistických hnutí a myšlenek jakéhokoliv směru striktně distancuje!

Všechny tyto výrobky jsou bez vyjímky opatřeny tištěným upozorněním předchozího znění, kterým jsou přebaleny.

Svým nákupem těchto produktů a souhlasem s obchodními podmínkami čestně prohlašujete, že nejste členem žádného extrémistického hnutí ani jeho sympatizantem a nebudete tyto výrobky jakkoliv zneužívat k trestné činnosti podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260, §261, § 261a tr. zák.

Toto prohlášení je nedílnou součástí obchodních podmínek obchodu REENACTOR.cz